Gräfsåsens historia

Gräfsåsen nämns första gången i skrift i början av 1500-talet (då som Grefftisaas eller Greffteåsen). Den beskrivs då som ett ödesböle det vill säga en gård eller stuga som av okända anledningar lämnats öde. 1782 gjordes en lantmäteriförrättning över Gräfsåsens kronoavradsland som det hette då. Det bestod då av ett cirka 100 hektar stort område som sträckte sig över nuvarande Gräfsåsens avfallsanläggning och Östersunds motorstadion. Nästan ända bort till där Kyrkås gamla kyrka står. Marken arrenderades då ut till 16 bönder från Frösön, Mickelsgård, Östra Odensala och Torvalla, dragon- och rusthållare (alltså personer som var skyldiga att en dragon eller ryttare för kronans räkning.

Marken gick över till enskild ägare och på 1870-talet byggdes tre större gårdar i det som blev Gräfsåsens by. Idag står bara Johannes Perssons gård och Karl Karlssons gård kvar. Och det är Karl Karlssons gård som idag är Östersunds snöskoterklubbs klubbhus.

Sedan 1918 ingår Gräfsåsens by i Östersunds stad. 1972 var det fritidsnämnden som hade hand om området. Den nystartade klubben Östersunds snöskoterklubb behövde någonstans att hålla till med sin verksamhet. Nämnden upplät området och sedan dess har Östersunds snöskoterklubb huserat i Gräfsåsens by.

Gräfsåsens skoterstadion stod klar 1973 och var då Sveriges första permanenta skotercrossbana. Den var 2000 meter lång, hade doserade kurvor och hopp. Tanken var att Östersunds snöskoterklubbs första stora tävling, Sno-Tric Cup (som ÖSSK Cup då hette) skulle köras här med stor invigning av banan. Men på grund av snöbrist fick den första tävlingen köras på Åkersjöns is.

I september 2022 beslutades att Östersunds snöskoterklubb åter ska bli en del av Jämtlands MK. Därmed flyttar ÖSSK in på Östersunds motorstadion och Gräfsåsens skoterstadion upphör att existera. Men innan dess hann Sno-Tric Cup, Aktiv Cup, Arctic Cat Cup och ÖSSK Cup utom två köras på Gräfsåsen. Så det är i sanning historisk skotermark.